Diyarbakır’da Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri
Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi sistemleri sıcak su üretiminden, elektrik enerjisi üretimine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Sıcak su temini,
 • Binaların/Bir şeyin ısıtılması,
 • Binaların/Bir şeylerin soğutulması,
 • Buhar elde edilmesi,
 • Bitki, meyve, sebze vb. kurutulması,
 • Elektrik üretimi
 • Hidrojen üretimi,
 • Deniz suyunun arıtılması,saf su ve tuz üretimi vb.

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

 • Bol ve tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • Temizdir, çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon vb. atıkları yoktur .
 • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyac duyulan, hemen her yerde kullanılabilir.
 • Dışa bağımlı olmadığından, doğabilecek ekonomik bunalımlardan bağımsızdır.
 • İşletme giderleri son derece düşüktür.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir?

 • Kesikli bir enerji kaynağıdır.
 • Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az, geceleri ise hiç yoktur.
 • Güneş ışınımından yararlanılan birçok sistem yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle uzun geri ödeme sürelerine sahiptir.
 • Sürekli olmadığından ısı depolama gerekmekte olup depolama imkânları ise yüksek maliyetli ve sınırlıdır.
 • Güneş ışınımından faydalanılan sistemlerin, güneş ışığını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması, gölgelenmemesi gerekmektedir.
 • Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan geniş toplayıcı yüzeylere ihtiyaç vardır
 • Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir.

  Güneş Enerjisi Potansiyeli

  Dünyanın Güneş Enerji Potansiyeli Nedir?

  Dünya’nın birincil enerji ihtiyacı yaklaşık 107,000 TWh/Yıl dır. Güneş bize bu miktarın 20 katını sunar. Güneşten gelen güç yaklaşık 63 MW/m² dir. Güneş yüzeyinden yayılan ışınım 3.8 x 10^20 MW gücündedir. Yeryüzü her yıl bu miktarın 2.500.000 TWh’nı alır.

  Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın gereksinim duyduğu enerjinin çok büyük kısmı Güneş tarafından sağlanıyor.

Diyarbakır güneş enerjisi

Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri
Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş, yaklaşık %90 oranında hidrojenden oluşmaktadır. Güneşin içerisinde yer alan hidrojenlerin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybı karşılığı enerjinin ortaya çıkması sayesinde “Güneş Enerjisi” ortaya çıkmaktadır. Yüzey sıcaklığı 5500, çekirdek sıcaklığı ise 15,6 milyon olan Güneş, kesintisiz çalışarak hidrojenin helyuma dönüştüren füzyon tepkimesi reaktörü gibidir.

İki hidrojen protonunun füzyona uğrayarak bir nötron ve protona dönüşürken bir pozitron ve elektron nötrinosu açığa çıkarır. Kütle kaybının karşılığı olan enerji Albert Einstein’in “E= m x c2 formülü ile hesaplanmaktadır.

Güneşte bir saniye oluşan 1038 adet füzyon tepkimesi ile 3,86×1026Joule’luk enerji açığa çıkar. (Yani, 1 J’luk güneş enerjisi için 259×109 adet reaksiyon gerçekleşmektedir.) Bu bir saniyelik devasa enerji, 564 ton hidrojenin 560 ton helyuma dönüşmesi sürecinde açıkta kalan 4 milyon ton hidrojen kütlesinin enerjisidir.

Güneşten yayılan enerjinin sadece 2,2 milyarda biri dünyaya gelmekte ve bu enerji yaşam için temel enerji kaynağı olmaktadır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir.

Güneş Enerjisi
Şekil 3: Güneş Işınlarının Yeryüzüne Gelirkenki Davranışları

Tepkimeler sonucunda oluşan Güneş enerjisi Dünyamıza hayat verdiği gibi artık teknolojinin de hızla ilerlemesiyle Güneş artık elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir.

Güneşten saniyede 4 milyon ton kütle enerjiye dönüşmektedir. Güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Dünyamızdaki tüm enerji kaynakları (petrol, kömür, rüzgar, su döngüsü…) güneşten meydana gelmektedir.