Diyarbakır güneş enerjisi

Diyarbakır’da son yıllarda çevre politikalarının yeni bir hal alması iklimin ve gerekli ham madde ihtiyacının getirdiği zorunluluklardan ötürü yenilenebilir enerjiye olan ilginin artışı ivmeli olarak yükselmekte.Bu yenilenebilir enerji sektörünün şüphesiz baş aktörlerinden birisi de güneş enerjisi.Dünyamız için vazgeçilmez bir enerji türü olan güneş,uzun yıllardır insanlığın odak noktası halinde.Önemini yüzyıllardır koruyan bu enerji türü,zamanın belirli dönemlerinde insanlığı farklı alternatif enerji üretim mekanizmalarını oluşturmaya ve bu enerjiden inovatif bir biçimde yararlanmaya yöneltti ve yöneltiyor diyebiliriz.Bugün bahsedeceğimiz güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri ise bunlardan sadece bir tanesidir.

Genel hatlarıyla bahsedecek olursak,güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri (GESIS),kendi sistemi içerisindeki özelleşmiş parçaların kompozit bir yapı oluşturduğu,kollektörler yardımıyla güneşten emilen enerjiyi ısı enerjisine çevirerek bu sayede suyun ısıtılmasına olanak sağlayan yenilenebilir,çevreci ve aynı zamanda maliyeti düşük bir sistemdir.Esasında aktif termal sistem ve pasif termal sistem olarak ikiye ayrılır.Bunlardan da birazdan bahsedeceğim.

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleridaha çok su ısıtma üzerine kullanılıyor gibi görülseler de bu amacının yanı sıra binaların ısıtılıp soğutulması,havuzların ısıtılması ve daha gelişmiş versiyonlarında elektrik üretimi gibi özellikleri de görebilmemiz mümkün.Gün boyu yüksek ışınıma maruz bölgelerde GESIS gibi sistemlerin kurulması,su ısıtma maliyetlerinde de %90’a varan bir azalmayı karşılama potansiyeline sahiptir.Kendisini sürdürülebilir bazda dikkate alırsak çok kısa sürede amorti edebilir.(Yaklaşık 5 sene)Bu bakımdan iyi bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.