Diyarbakır’da Güneş Enerjisi ile ilgili sıkça sorulan sorular

Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri
Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri

Soru: Güneş enerjisi nedir?

Cevap: Güneşteki nükleer füzyonlar sonucu oluşan enerjidir ve bu enerjinin çok küçük bir kısmı da dünyaya elektromanyetik ışınım (ışınım enerjisi) olarak ulaşır. Dünyaya ulaşan enerjinin bir kısmı atmosfer tarafından yansıtılır ve bir kısmı da yine atmosfer tarafından absorbe edilir. Enerjinin kalan büyük kısmı ise yer yüzeyine ulaşır ve yerküreyi ısıtarak dünyadaki tüm doğa olaylarının %99,98’inin gerçekleşmesini sağlar. Böylelikle güneş, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, su döngüsü, jeotermal) oluşabilmesinin ana sebebidir.

Güneşin kalan 5 milyar yıllık ömrü dikkate alındığında sonsuz bir enerji kaynağıdır. Doğal ve çevreyi kirletmeyen bir enerji türü olduğundan yenilenebilir enerji sınıfındadır. Güneşin bir yılda dünyaya gönderdiği enerji ile dünyanın fosil enerji kaynaklarından sağlanan yıllık toplam enerji ihtiyacı 10.000 yıl boyunca karşılanabilir. Endüstriyel anlamda güneş enerjisinden ısı (termik) ve elektrik (fotovoltaik) enerjisi üretme amaçlı faydalanılır.

Soru: Diyarbakır’da  Güneş enerji sistemleri kendini ne kadar sürede amorti eder?

Cevap: Amortisman süresi birinci derecede kurulan sistemin tipine bağlıdır: Şebekeye enerji basan sistemler veya ada tipi sistemler. Su ısıtma sistemlerinde bu süre daha erkenken, fotovoltaik panellerde hücre tipine göre değişmektedir.

Şebekeye enerji basan sistemlerde her şeyden önce sistemin kurulacağı ülkede güneş enerjisinden üretilen enerjinin devlet ya da enerji dağıtım şirketleri tarafından satın alındığı “Feed-in” (fotovoltaik için 28 eurocent/kw’tır Türkiye’nin berilediği fiyat) tarifesinin yürürlükte olup olmadığı önemlidir. Amortisman hesabı bu tarifedeki fiyat üzerinden yapılır. Almanya, düşük güneşlenme şartlarına rağmen yüksek bir tarife fiyatı ve uzun vadeli bir alım garantisi getirerek amortisman süresini ortalama 20 yıl olarak vermektedir. Diğer koşullar aynı tutulduğunda tarife fiyatı düşük bile olsa Türkiye güneşlenme şartlarında sistemler kendilerini kullanılan ekipmanın kalitesine bağlı olarak 4 – 16 yıl gibi sürelerde amorti edeceklerdir.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.