Diyarbakır’da Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri
Diyarbakır Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi sistemleri sıcak su üretiminden, elektrik enerjisi üretimine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Sıcak su temini,
 • Binaların/Bir şeyin ısıtılması,
 • Binaların/Bir şeylerin soğutulması,
 • Buhar elde edilmesi,
 • Bitki, meyve, sebze vb. kurutulması,
 • Elektrik üretimi
 • Hidrojen üretimi,
 • Deniz suyunun arıtılması,saf su ve tuz üretimi vb.

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

 • Bol ve tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • Temizdir, çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon vb. atıkları yoktur .
 • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyac duyulan, hemen her yerde kullanılabilir.
 • Dışa bağımlı olmadığından, doğabilecek ekonomik bunalımlardan bağımsızdır.
 • İşletme giderleri son derece düşüktür.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir?

 • Kesikli bir enerji kaynağıdır.
 • Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az, geceleri ise hiç yoktur.
 • Güneş ışınımından yararlanılan birçok sistem yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle uzun geri ödeme sürelerine sahiptir.
 • Sürekli olmadığından ısı depolama gerekmekte olup depolama imkânları ise yüksek maliyetli ve sınırlıdır.
 • Güneş ışınımından faydalanılan sistemlerin, güneş ışığını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması, gölgelenmemesi gerekmektedir.
 • Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan geniş toplayıcı yüzeylere ihtiyaç vardır
 • Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir.

  Güneş Enerjisi Potansiyeli

  Dünyanın Güneş Enerji Potansiyeli Nedir?

  Dünya’nın birincil enerji ihtiyacı yaklaşık 107,000 TWh/Yıl dır. Güneş bize bu miktarın 20 katını sunar. Güneşten gelen güç yaklaşık 63 MW/m² dir. Güneş yüzeyinden yayılan ışınım 3.8 x 10^20 MW gücündedir. Yeryüzü her yıl bu miktarın 2.500.000 TWh’nı alır.

  Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın gereksinim duyduğu enerjinin çok büyük kısmı Güneş tarafından sağlanıyor.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.