Güneş Enerji Santrali Kurmak için Gerekli Dizayn Süreçleri

Lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak şirketler, arazi (zemine monte güneş enerjisi tesisi) ya da çatı uygulaması (çatı üzeri güneş enerjisi tesisi) için başvuruda bulunabilirler. Bunun için arazinin veya çatının bağlı bulunduğu ilgili dağıtım şirketinden çağrı mektubu almaları gerekmektedir.

GES Çağrı mektubu başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

 • Güneş enerjisi santrali kurulacak alanın uygunluğunun tespiti için (arazi sınıf tespiti) arazinin bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden marjinal tarım arazisi olduğuna dair belgenin alınması (arazi üzerine kurulması planlanan güneş enerjisi santrali tesislerinde 1 MW tesis icin santral sahasının yaklaşık 20.000 m2 olması gerekmektedir. )
 • Bağlantı Görüşü yani hattın bağlanacağı trafo merkezi bilgisi,
 • Tapu Belgesi,
 • Güneş enerjisi santralinin teknik özelliklerini gösteren tipik Tek Hat Şeması (Üretim tesisinden elektrik hattına bağlantı noktasını gösteren elektrik şeması),
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden “ÇED Muafiyet Belgesi” sunulması, Çağrı Mektubu başvurusunu takiben, dağıtım şirketi ya da ilgili Organize Sanayi Bölgesi bağlantı başvurusu olumlu olan şirketlere çağrı mektubu gönderir. Çağrı mektubu alındıktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ilgili kurumlardan alınıp, proje onay sürecine başlanır.

Bu süreçte onay yeri TEDAŞ Proje Tesis Dairesi Başkanlığıdır.

Güneş enerji santrali kurmak için proje onay süreci için gerekli evraklar

 • Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın bağlı bulunduğu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden YEGM Formu Belgesi,
 • Çağrı Mektubu (Arazinin bağlı bulunduğu Dağıtım Şirketi),
 • Gerekçe ve Açıklama Raporu,
 • Sistem Temel Bilgi Formu,
 • Belediyeden alınacak GES Uygunluk Belgesi,
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Tarım Görüşü Yazısı,
 • Vekâletname,
 • Şirketin Faaliyet Belgesi,
 • Şirketin Vergi Levhası,
 • İmza Sirküleri,
 • Güneş enerjisi santral projesini imzalayacak mühendisin “Elektrik Mühendisi” olduğuna dair belge.
 • Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı (Statik proje).
 • ENH Enerji Nakil Hattı Projesi.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.