Neden Güneş Enerjisi?

Günden güne gelişen dünyamızda en önemli sorunlardan biride enerji ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç yüzde 81 oranıyla fosil kaynaklarıyla karşılanır. Kısa zamanda bu kadar yoğun kullanılan fosil kaynaklı yakıtların çevreye olan zararı hakkında yapabileceğimiz hareketler pekte mümkün gözükmüyor, ama bu yapabileceğimiz hiç bir şey yok anlamına gelmiyor. Bu, daha istikrarlı, sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyecek bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önem kazanmasında rol oynamıştır.

Bilindiği gibi dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak fotosentez yaparlar ve bunun sonucunda besin üretirler. Üretilen bu besin dünyadaki tüm canlıların gıda ihtiyacını karşılar. Güneş Enerjisinin bir etkisi de Dünyamızı ısıtmaktır. Gece olduğunda havanın soğumasından da anlayabileceğimiz gibi güneş yeryüzünün sıcaklığını arttırmaktadır. Bunun yanında deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek Güneş enerjisi 1,020 W/m2’dir. Fakat bunun 3 ila 9 kWh/ m2 arasında değişen miktar kadarı elektriğe çevrilebiliyor.

Güneş enerjisi temiz bir kaynaktır. Günümüzde dünyadaki en önemli çevre sorunlarından biri olan atmosferdeki karbondioksit oranının artışından ve sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınmadır.

Güneş Enerjisi;

  • Tükenmeyen ve temiz enerji kaynağıdır.
  • Bol miktarda bulunur.
  • Dışa bağımlılığı yoktur.
  • Kurulum maliyeti hariç ucuz bir kaynaktır.
  • Nakliye problemi yoktur.

Böylelikle Güneş Enerjisi SÜRDÜRÜLEBİLİR bir özelliğe sahiptir. Elektrik kullanımın olduğu her alanda güneş enerjisi kullanılabilir.

Nasıl Çalışır?

Fotovoltaik sistemler olarak adlandırılan güneşten elektrik üreten bu sistemler, güneşten gelen ve foton ismini taşıyan tanecikler ile elektrik üretimini gerçekleştirir. Fotonlar üzerlerinde belirli bir enerji taşımaktadır. Taşınan bu enerji güneş panellerinde elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Güneşten gelen enerji paneller tarafından soğurularak sistem içerisinde ki diğer elemanlara iletilmekte ve en sonunda günlük hayatta kullandığımı elektrik enerjisi ortaya çıkmaktadır.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.